STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Aktuality v konání MZ21- uznání odpracovaných 160 hodin

Na základě vydaného dodatku k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období doplňujeme nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy a vztahují se na žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání.

Žáci posledního ročníku jakékoliv formy vzdělávání oborů stanovených v opatření obecné povahy (zdravotnické a sociální obory), kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, nemusí konat povinné didaktické testy. Podrobné informace naleznete v samostatném článku.

Veškeré informace o maturitě a změnách  ZDE

Nebo v sekci Pro studenty – MATURITA