STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Počet přihlášených uchazečů pro obor vzdělání Praktická sestra, Zdravotnické lyceum je vyšší, než maximální počty žáků přijímaných do prvních ročníků. 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se  konat BUDOU.

Změny – Termíny konání přijímacích zkoušek – 3. a 4. května 2021 (náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021)

Pozvánka a časový harmonogram budou zaslány poštou, stejně i kód, pod kterým je uchazeč registrován.

Pokud dojde ke změně z důvodů epidemiologické situace, informace zveřejníme na webových stránkách školy.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Leona Machková, ředitelka školy