STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Turistický kurz 2021

Turistický kurz prvních ročníků byl realizován výjezdovou formou. Studenti poznávali krásná a významná místa v regionu.