+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Projektový den k výročí sametové revoluce

‹ Zpět Kategorie: AktualityDne 20.11.2019 se konal na naší škole projektový den při příležitosti 30. výročí sametové revoluce, která se uskutečnila 17.11.1989.
Projektový den začal simulovaným pochodem z Albertova přes Vyšehrad na Národní třídu, což byla cesta ze školního vestibulu do jídelny. Tam se shromáždila celá škola a jednotlivé třídy představily své připravené výstupy. Poslechli jsme si rozhovory, názory, písně, zhlédli jsme filmové ukázky, vyplňovali anketu a vše se tak vztahovalo k důležitým hodnotám jako je svoboda, demokracie nebo vlastenectví. V této souvislosti se také připomínal nedávno zesnulý hrdina Nicholas Winton, který v roce 1939 zachránil mnoho židovských dětí a čtení emotivních příběhů o těchto dětech dojalo některé diváky. Na závěr měli žáci z 1. a 2. ročníků připravené tělocvičné výstupy v podobě spartakiády.
Součástí projektového dne byl Den otevřených dveří, při kterém návštěvníci také vyplňovali anketu k roku 1989, prohlédli si učebny, seznámili se s praktickým cvičením v ošetřovatelství, se zdravotnickými pomůckami a uniformami sestřiček z dob totality, mohli si vyzkoušet resuscitaci, odběr krve nebo zastavení tepenného krvácení.
Myslíme si, že se tento den povedl a žáci, učitelé i návštěvníci si ho opravdu užili.


Zpracovaly: Michaela Pínová, Veronika Dunová a Lucie Krauzová, žákyně 1.ročníku

 
Galerie:


vloženo: 8. prosinec 2019