+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Zdravotnické lyceum nově na SZŠ Beroun

‹ Zpět Kategorie: Aktuality


Ve školním roce 2020-21 otevíráme nový 4 letý obor s maturitou Zdravotnické lyceum.


Obor připravuje žáky zejména ke studiu zdravotnických nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů (především biologie, chemie a fyziky), jejichž znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i disciplíny obecně odborné/propedeutické, např. somatologie, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, které rozšiřují poznatky všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím profesním zaměřením a poskytují základní profesní orientaci pro výkon nelékařských i lékařských povolání.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.vloženo: 17. leden 2020