+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Projektový den "Magické osmičky"

‹ Zpět Kategorie: Aktuality


Brožura k výročí naší republiky.


Ve školním roce 2018/2019 si žáci připomínají důležité osudové okamžiky našeho národa. Jde především o konec 1. světové války, vznik Československa a budování tzv. První republiky, mnichovský diktát, tzv. Vítězný únor 1948 a také Pražské jaro 1968. Všechna tato jubilea výrazně zasáhla do osudů a životů našich občanů.
Proto se pedagogický sbor rozhodl připomenout tyto významné momenty našich dějin projektovým dnem, který se uskuteční dne 15.11.2018. Součástí projektového dne je i vytvoření tohoto informačního bulletinu, na němž se podíleli studenti třídy 2. A v hodinách informatiky pod vedením učitele dějepisu a informatiky Mgr. Milana Šimka. Každý ze studentů dostal za úkol zpracovat některou dějinnou událost, která pak byla implementována do tohoto sborníku. Tento bulletin obsahuje materiály k tzv. První republice. Studenti vycházeli z běžných zdrojů na internetu.


Přílohy:

Osudové okamžiky brožura.
.pdf

vloženo: 13. listopad 2018