+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Zkrácené studium

Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou, (podmínkou je vysvědčení o maturitní zkoušce v jiném oboru vzdělání) - dobíhající obor Zdravotnický asistent absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra.

Třídní učitelka ZA2Z: Mgr.Jana Brotánková

Tříleté studium ukončené maturitní zkouškou, (podmínkou je vysvědčení o maturitní zkoušce v jiném oboru vzdělání) - oboru vzdělání Praktická sestra. 

Třídní učitelka PS1Z: Ph.D. Alena Sitárová

RH ZA2Z - 2.pol.
.pdf
RH PS1Z - 2.pol.
.pdf