+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Erasmus 2015 - 2017

O projektu

NÁZEV PROJEKTU: "Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"

DÉLKA PROJEKTU: 2 roky

REALIZAČNÍ OBDOBÍ: červen 2015 - květen 2017

CÍLE PROJEKTU:
zlepšení kvality výuky
tvorba a inovace výukových materiálů
zavedení nových výukových metod
realizace seminářů pro odbornou veřejnost

POPIS PROJEKTU: V rámci projektu proběhlo 6 zahraničních mobilit, během kterých učitelé Střední zdravotnické školy Beroun absolvovali nejenom jazykové kurzy anglického a německého jazyka, ale zejména se zaměřili na odborný jazyk v oblasti ošetřovatelství a rozšířili své metodické znalosti v oblasti nejnovějších výukových metod, zejména metody CLIL.

DISEMINAČNÍ AKTIVITY: Získané znalosti účastníci mobilit využili při tvorbě výukových materiálů, brožury pro studenty školy i sestry z partnerských institucí a sdíleli je i s odbornou veřejností v rámci seminářů pořádaných školou.

Publikační činnost

V rámci projektu bylo uveřejněno několik článků v regionálním i odborném tisku. Článek o výuce ošetřovatelství v němčině metodou CLIL pro časopis Florence doposud nebyl otištěn, ale přesto si jej můžete stáhnou a přečíst na našem webu stejně jako článek o výuce ošetřovatelství v angličtině metodou CLIL, který byl publikován v květnu 2017 ve speciálu časopisu Řízení školy (http://online.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/autor/karolina-bostlova).

Nursing in English - seminář
.pdf
Úvod do metodiky CLIL - prezentace
.pptx
Úvod do metodiky CLIL - seminář
.pdf
Mobilita - GLS Berlin
.pdf
Mobilita - English in Margate
.pdf
Mobilita - RLC Bournemouth
.pdf
Řízení školy
.pdf
Florence
.pdf
Popadni to!
.jpg