STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS
třídy ZL1 a PS1
Prevence přenosu pohlavních nemocí