STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informace k mimořádnému termínu DT MZJ21

Na základě opatření obecné povahy mají všichni žáci (tedy nejen letošní prvomaturanti, ale i repetenti), kteří byli přihlášeni k MZ2021, navýšen počet pokusů na didaktické testy na celkem 4 pokusy. Zároveň platí, že tento pokus navíc mohou žáci využít kdykoli během 5leté lhůty pro vykonání maturitní zkoušky, tzn. pokud se nezúčastní mimořádného červencového termínu, o pokus nepřijdou (budou automaticky omluveni).