STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informace k výuce od 25.1.2021 – 28.1.2021

Vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci a z rozhodnutí vlády bude výuka nadále probíhat distančním způsobem. A to v tuto chvíli do 28.1.2021, kdy bude zveřejněna pololetní klasifikace na portálu bakaláři. Vysvědčení (výpisy) budou žákům předány v okamžiku zahájení prezenční výuky.

Dne 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

Případné změny zde budeme prezentovat.

Prezenční výuka je povolena pouze u praktického vyučování žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních .

Z výše uvedeného plyne, že veškerá výuka bude probíhat dle rozvrhu distanční formou.

3. a 4. ročník denního i 5 ročník kombinovaného studia bude prezenčně absolvovat praxi v nemocnicích dle svého rozvrhu.

Vedení školy