STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informace k výuce v týdnu od 24.5.

Od pondělí 24.5.2021 se koná výuka dle rozvrhu prezenčně.

První a druhé ročníky ve škole  bez rotací. Třetí ročníky mají nadále souvislou praxi.

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 . Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
 • Na středních školách:
  ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
  • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě
  ▪ homogenita tříd a skupin není povinná
  ▪ nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.
 • MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.