STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informace pro budoucí studenty prvních ročníků šk.roku 22/23

V týdnu od 20. 6. probíhá postupné přihlašování studentů budoucích prvních ročníků do platformy Google Classroom. Registrační e-mail Google administrátora by měl na e-mail rodičů, který byl uveden na přihlášce dorazit nejpozději do 30. 6. 2022. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím A. Tíkalovou na  tikalova@szsberoun.cz

V první fázi dojde k aktivaci studentského účtu. Následně v průběhu prázdnin budou studenti vyzváni ke splnění povinného rozřazovacího testu anglického jazyka. Po zahájení školního roku si studenti změní kontaktní e-mailové adresy z rodičovské na vlastní.

Děkujeme.

PhDr. Alena Tíkalová