STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informativní schůzka pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

Dne 26.8.2020 ve 14.00 hodin se koná informativní schůzka v jídelně školy. Na schůzce budete  informováni o důležitých termínech a skutečnostech, které se vztahují k zahájení školního roku a studia na SZŠ Beroun a budou vám zde také představeny budoucí třídní učitelky a ostatní vyučující.
Také bude možnost v hotovosti předat příspěvek do SRPŠ – 400,-Kč

Rádi vám zde zodpovíme veškeré dotazy.