STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informativní schůzky pro rodiče přijatých žáků.

Informativní schůzka, na kterou jste srdečně zváni se uskuteční v jídelně školy dne 27.6.2024 od 15,00 hodin. Obsahem schůzky budou informace o studiu, adaptačním kurzu, studijních průkazech, stravování, radě rodičů školy atp.

Velice se na setkání těšíme.

Vedení školy, třídní učitelé a učitelé.