STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přijímací řízení pro školní rok 2021-22

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-22
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor Praktická sestra - 2. kolo (denní studium)
  Datum publikace: 15. 6. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pořadí uchazečů a bodové hodnocení
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor Zdravotnické lyceum - 2. kolo (denní studium)
  Datum publikace: 15. 6. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pořadí uchazečů a bodové hodnocení
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor Praktická sestra - 2. kolo (zkrácené-komb. studium)
  Datum publikace: 15. 6. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled přijatých uchazečů
 • Vyhlášení 2. kola Přijímacího řízení
  Datum publikace: 8. 6. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Vyhlášení 2. kola Přijímacího řízení pro obor vzdělání Praktická sestra, Zdravotnické lyceum (upřesnění volných míst)
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání Praktická sestra - denní studium - 1. kolo
  Datum publikace: 20. 5. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pořadí uchazečů a bodové hodnocení
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání Zdravotnické lyceum- denní studium - 1. kolo
  Datum publikace: 20. 5. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pořadí uchazečů a bodové hodnocení
 • Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání Praktická sestra - kombinované studium- 1. kolo
  Datum publikace: 20. 5. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled přijatých uchazečů
 • Přijímací zkoušky - dodatek
  Datum publikace: 10. 5. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Možnost konání přijímacích zkoušek v náhradním termínu
 • Informace povinnosti testování pro účely přijímacích zkoušek
  Datum publikace: 12. 4. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace povinnosti testování pro účely přijímacích zkoušek
 • MZ_testovani-u-prijimacich-zkousek_s-platnosti-od-26.-dubna-2021
  Datum publikace: 12. 4. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  MZ_testovani-u-prijimacich-zkousek_s-platnosti-od-26.-dubna-2021
 • opatreni-obecne-povahy-4337_2021-7
  Datum publikace: 12. 4. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  opatreni-obecne-povahy-4337_2021-7
 • Kritéria PZ
  Datum publikace: 4. 2. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace pro uchazeče a kritéria přijímacího řízení
 • Bodové hodnocení prospěchu
  Datum publikace: 10. 5. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Bodové hodnocení prospěchu za ZŠ a přepočet bodů na váhový podíl 40%

Přihlášku ke studiu odevzdejte nejpozději do 1. března 2021.

Přihlášku lze odevzdat:

1/ osobně ve škole v úředních hodinách pondělí – čtvrtek  7 – 15, pátek 7-13 – v týdnu jarních prázdnin(15. – 19.2.) jsou úřední hodiny od 7 – 13 hodin nebo individuálně po předchozí domluvě na sekretariat@szsberoun.cz, nebo telefon  +420 311 623 527

2/ datovou schránkou: vj3x8r5

3/ poštou (rozhodující je datum poštovního razítka)

Více ZDE