STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přijímací řízení pro školní rok 2021-22

Přihlášku ke studiu odevzdejte nejpozději do 1. března 2021.

Přihlášku lze odevzdat:

1/ osobně ve škole v úředních hodinách pondělí – čtvrtek  7 – 15, pátek 7-13 – v týdnu jarních prázdnin(15. – 19.2.) jsou úřední hodiny od 7 – 13 hodin nebo individuálně po předchozí domluvě na sekretariat@szsberoun.cz, nebo telefon  +420 311 623 527

2/ datovou schránkou: vj3x8r5

3/ poštou (rozhodující je datum poštovního razítka)

Více ZDE