STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Kurz SANITÁŘ – podzim 22

Pravděpodobný termín zahájení 3.10.2022

Přihlášky zasílejte do 25. 8. 2022 na adresu: vedose@szsberoun.cz

Naleznete v oddílu:  Vzdělávání dospělých