STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Maturita 2021 – úprava modelu zkoušky

Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků! Tedy denního i kombinovaného studia.

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího  jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Dále platí pouze pro žáky denní formy studia:

Kteří v období od 12. října 2020 do 17. května 2021 odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), u zařízení sociálních služeb a u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zároveň.
Tyto skutečnosti doloží řediteli školy potvrzením do 17. května 2021.

Pokud se žák rozhodne tyto didaktické testy konat ( i když má odpracováno 160 hodin), sdělí tuto informaci písemně. řediteli školy do dne předcházejícího dni jejich konání (tj. do dne v rozmezí 23. až 25. května 2021 v závislosti na tom, o který zkušební předmět jde). Žák si může zvolit, že bude konat pouze některý z povinných didaktických testů.

Na jinou skupinu osob přihlášených ke konání maturitní zkoušky se tato možnost nevztahuje!!


Tedy například platí, že konat didaktické testy musí všechny osoby, které se vzdělávají v jiné než denní formě vzdělávání nebo jsou přihlášené k opravné či náhradní zkoušce.

Níže naleznete plné znění dokumentu.