STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Maturitní zkouška 2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Podrobnosti ke změnám a průběhu ZDE
Nebo v sekci Pro studenty,Maturita

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní termín 2021:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 398 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období