STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Maturitní zkoušky v náhradním (opravném) termínu.

Termín pro ústní maturitní zkoušky v náhradním (opravném) termínu –  jarní období:

31. 5. 2022

Zahájení v 7.45 hod.  Prosíme přijďte včas.