+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Termíny

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIM 2018

 MATURITNÍ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM A NÁHRADNÍM TERMÍNU SE BUDOU KONAT VE DNECH:

Písemná část:  v budově SOŠ Hlinky Beroun

3.9. - 7.9.2018

Ústní část v budově SZŠ Mládeže 1102, Beroun ve dnech:

18.9. - OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ (SČ5D, SČ4A)

        - ÚSTNÍ ČÁST (ZA4B, ZA5D)

19.9. - ÚSTNÍ ČÁST (SČ5D, SČ4A)