+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Metodik prevence

metodik3.jpg Zdroj obrázku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Náplň činnosti školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Minimální preventivní program.

Krizový plán školy

 

 

Metodiké pokyny, odkazy
.doc
3. Poradenská činnost metodika prevence
.pdf
2. Informační činnosti metodika prevence
.pdf
1. Metodické a koordinační činnosti metodika prevence
.pdf