STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Poděkování všem, kteří pomáhají

Děkujeme studentům 4. ročníku, kteří se snaží pomáhat a zapojují se v této nelehké době v nemocnicích a domovech seniorů. Překonávají strach o své zdraví či zdraví svých blízkých z možné nákazy a přitom musí zvládat i distanční výuku.
Jsou příkladným vzorem i pro studenty 3. ročníku, kteří s realitou zdravotnických a sociálních zařízení zatím nemají žádné zkušenosti, nicméně někteří se též obdivuhodně zapojují.
Poděkování si zaslouží i odborné učitelky, které se bez váhání starají o covidové pacienty, či pracují na odběrových místech a přitom též musí zvládat přípravu distanční výuku a online vyučování.

Děkuji též všeobecným učitelům i studentům nižších ročníků za úsilí a snahu o kvalitní distanční vzdělávání a optimismus, který vnáší do výuky.

Věřím, že se podaří obnovit praktické vyučování v rozvrhovém režimu a vzdělávání i když distanční bude mít pevnější řád a průběh.

Též věřím, že získané zkušenosti budou přínosem pro další pracovní uplatnění.

Vybrali jste si velmi důležité, nepostradatelné a úctyhodné povolání, jsme na Vás hrdí.

Přeji všem pevné zdraví

ředitelka školy