STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Pracovní povinnost žáků – nouzový stav

Pracovní povinnost žáků

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se ukládá žákům po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost:

  • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
  • poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

Pracovní povinnost se vztahuje na žáky:

  • posledních ročníků oborů vzdělání na střední zdravotnické škole připravující se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. – obory zdravotnický asistent a asistent zubního technika

Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické a praktické výuce.

Pracovní povinnost – zdravotnické obory