STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přihláška k ústní MZ

V sekci Maturita – Dokumenty k maturitě, naleznete přihlášku ke konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka. Přihlásit se můžete k jedné nebo k oběma zkouškám. Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte do 30.4.2021 v sekretariátu školy ( možno odeslat poštou nebo ofocený emailem na adresu sekretariat@szsberoun.cz)