STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přijímací řízení – informace o povinnosti testování uchazečů pro účely přijímacího řízení

Informace o povinnosti testování uchazečů pro účely přijímacího řízení 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je uchazečům o střední vzdělávání stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu, který je podmínkou pro přístup k přijímací zkoušce.

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Informace o povinnosti testování uchazečů pro účely přijímacího řízení

Informace-povinnosti-testovani-pro-ucely-prijimacich-zkousek.pdf (szsberoun.cz)

MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

Opatření obecné povahy 4337_2021-7