STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2022, volná místa

Od února 2022 budou v naší škole probíhat tradiční přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky devátých tříd ZŠ z matematiky a z českého jazyka. Kurzy budou probíhat v pondělí vždy od 15,30 – 17,00 hodin v budově školy. Přihláška a informace o termínech kurzů, včetně ceny ZDE.
Přihlášky zasílejte emailem na adresu zastupce@szsberoun.cz nebo poštou do 15.1.2022.