STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Dokumenty

Dokumenty k maturitní zkoušce
 • Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 20. 10. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář přihlášky
 • VZOR - Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 16. 11. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Do formuláře lze vpisovat, doporučujeme vyplnit na počítači a pouze poslední odstavec "podpisy" MUSÍ BÝT VYPLNĚN RUČNĚ. Poznámky: nevyplňujte - evidenční číslo žáka a kolonku "datová schránka". Tabulka "společná část MZ" všichni zaškrtnete v prvním sloupečku (povinné zkoušky, řádný termín) Český jazyk a literatura + cizí jazyk ze kterého budete maturovat nebo matematiku. "nepovinné zkoušky" - zaškrtáváte, jen v případě, že se hlásíte na některou z nepovinných zkoušek Doplňující informace - pokud nemáte uzpůsobení podmínek pro MZ nevyplňujete
 • Přehled maturitních předmětů MZ 2021
  Datum publikace: 28. 10. 2020
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete povinné a nepovinné maturitní předměty společné a profilové části MZ 2021
 • Profilová maturitní zkouška cizí jazyk, český jazyk a literatura
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete popis průběhu profilových zkoušek, délku konání a rozsah textu PP a další
 • Profilová maturitní zkouška ošetřování nemocných
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete bližší informace k průběhu praktické maturitní zkoušky
 • Temíny konání didaktických testů
  Datum publikace: 17. 10. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Termín konání didaktických testů jaro 2021
 • Seznam literárních děl MZ2021
  Datum publikace: 30. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete soubor děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka
 • Maturitní témata OSE, PSCH, OSN
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  OSE, PSCH, OSN
 • Maturitní témata ANJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ANJ
 • Maturitní témata NEJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  NEJ
 • Maturitní témata RUJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  RUJ
 • Témata nepovinných maturitních předmětů
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  SOM, OBN