STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Dokumenty

Dokumenty k maturitní zkoušce
 • Termíny MZ - jaro 2023
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Termíny společné a profilové části MZ
 • Předměty maturitní zkoušky 2022-2023
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Předměty maturitní zkoušky 2022-23
 • Profilová maturitní zkouška ošetřování nemocných
  Datum publikace: 4. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete bližší informace k průběhu praktické maturitní zkoušky
 • Maturitní témata PSCH
  Datum publikace: 4. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Psychologie
 • Maturitní témata OSE
  Datum publikace: 4. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  OSE
 • Maturitní témata ANJ
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ANJ
 • Maturitní témata OSN
  Datum publikace: 4. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  OSN - Neurologické /interní oddělení
 • Maturitní témata OSN
  Datum publikace: 4. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  OSN - Chirurgické oddělení
 • Cizí jazyk - PP a ÚZ - profilová část
  Datum publikace: 14. 12. 2022
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška - profilová část
 • Seznam uznaných jazykových zkoušek
  Datum publikace: 2. 12. 2022
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Standardizované jazykové zkoušky, kterými lze v roce 2023 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona
 • CJL - PP a ÚZ - profilová část
  Datum publikace: 14. 12. 2022
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška - profilová část
 • Témata nepovinných maturitních předmětů
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  SOM, OBN
 • Seznam literárních děl
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete soubor děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka
 • Seznam literárních děl , formulář
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V přiloženém souboru naleznete formulář k vyplnění
 • Vzor vyplněného formuláře k seznamu
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Návod na vyplnění formuláře seznamu literárních děl
 • Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář přihlášky, vyplněný a vlastnoručně podepsaný pošlete poštou nebo osobně doručte do sekretariátu školy nejpozději 27. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022.
 • VZOR - Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 5. 10. 2022
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Do formuláře lze vpisovat, doporučujeme vyplnit na počítači a pouze poslední odstavec "podpisy" MUSÍ BÝT VYPLNĚN RUČNĚ. Poznámky: nevyplňujte - evidenční číslo žáka a kolonku "datová schránka". Tabulka "společná část MZ" všichni zaškrtnete v prvním sloupečku (povinné zkoušky, řádný termín) Český jazyk a literatura + cizí jazyk ze kterého budete maturovat nebo matematiku. "nepovinné zkoušky" - zaškrtáváte, jen v případě, že se hlásíte na některou z nepovinných zkoušek Doplňující informace - pokud nemáte uzpůsobení podmínek pro MZ nevyplňujete
 • Maturitní komise
  Datum publikace: 17. 4. 2023
  Autor: Macháčková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Jmenování maturitní komise