+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Šablony SZŠ Beroun

logolink_MSMT_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

Projekt je spolufinancován EU. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj budoucí rozvoj a budoucí směřování.

 

 

1.Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ

2.Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP

3.Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

4.CLIL ve výuce 

5.Doučování žáků SŠ, ohrožených školním neúspěchem