+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

SRPŠ

 

 Spolek rodičů a přátel Střední zdravotnické školy, Beroun

Sídlo: Střední zdravotnická škola, Beroun

Mládeže 1102, 266 01 Beroun

IČ: 07882904

Bankovní spojení: Komerční banka, Beroun, číslo účtu 115-8880410257/0100 (neplátce DPH)

Spolek je registrovaný u Městského soudu v Praze

E-mail: SpolekSZSBeroun@post.cz

 

Výkonná rada Spolku:

Ing. Pavel Brůna, MBA – předseda spolku

Andrea Hamplová – místopředsedkyně spolku

Bc. Marie Krňáková – pokladní spolku (hospodářka)

 

Spolek rodičů a přátel SZŠ Beroun je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a apolitickou organizací sdružující rodiče a další zákonné zástupce a přátele školy, které se zajímají o výchovu a výuku na SZŠ v Berouně.

 Cílem spolku je koordinovat působení školy a rodičů při výchově a vzdělávání žáků školy, podporovat školní, mimoškolní a zájmové činnosti žáků a také oceňovat jejich výjimečné aktivity.

 Rozpočet Spolku je naplňován výhradně příspěvky zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků či dary od rodičů, sponzorskými dary firem.

 Spolek komunikuje a úzce spolupracuje s vedením školy o potřebách pro školní i mimoškolní činnost a aktivity žáků, poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu na akce a projekty, které jsou doporučeny vedením školy a poté využívány žáky školy. Proto je důležité, aby do rozpočtu Spolku přispívali všichni žáci (zákonní zástupci).

 Příspěvek do rozpočtu Spolku je stanoven částkou 400,- Kč na jednoho žáka na daný školní rok.

Příspěvky lze zasílat na číslo účtu 115-8880410257/0100, Komerční banka, Beroun. Variabilním symbolem je rodné číslo žáka (do poznámky uveďte příjmení žáka, žákyně).

 

Pro informaci předkládáme přehled finančně podporovaných akcí:

·         Závod Dračích lodí

·         Beseda o HIV

·         Prezentační dny 3. ročníků

·         Maturitní ples 4. ročníků

·         Odměny pro studenty účastnících se různých mimoškolních akcí

 

Setkání členů Spolku rodičů a přátel školy svolává předseda spolku nejméně dvakrát ročně (před třídními schůzkami). Členské schůze se může účastnit kdokoliv z rodičů, učitelů, studentů a přednést svoji žádost či návrh čerpání finančních příspěvků.

 O čerpání finančních prostředků bude jednou ročně zpracována zpráva o hospodaření spolku

 Komunikační nástroje Spolku

SpolekSZSBeroun@post.cz