+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

SRPŠ

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o založení spolku rodičů a přátel SZŠ Beroun. Spolek je nyní již oficiální a my můžeme začít jeho činnost.
Účelem tohoto spolku je podpora,komunikace a spolupráce mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením SZŠ Beroun a případně dalšími subjekty, spolupracující se SZŠ Beroun. Dále spolupráce se školou při organizování školních a mimoškolních aktivit a v neposlední řadě také jako materiální pomoc na zkvalitnění činností a aktivit školy.
Je pro nás důležitá Vaše podpora, neboť spolek je financován pouze z Vašich příspěvků. Těm, kteří již peníze zaplatili velice děkujeme a ti, kteří ještě ne poprosím o zaslání této částky. 

Máme zaveden transparentní účet u KB, proto Vám zde na konci zprávy napíši jeho číslo, pokud Vám raději vyhovuje převedení peněz touto cestou.
 Dne 28.3.2019 se bude konat schůzka našeho spolku, která proběhne za účasti zástupců rodičů  jednotlivých tříd . Ti Vám ostatním na třídních schůzkách, které se konají od 17,00, poté předají všechny informace o hospodaření a využití těchto prostředků. Pokud někdo z vás projeví zájem se této schůzky zúčastnit, nebo by třeba chtěl škole přispět nějakým finančním darem, je srdečně vítán v učebně číslo 10 v 16,30 hodin tentýž den.
 Veškeré informace o činnosti spolku, využití finančních prostředků a jiných záležitostí budou veřejně přístupné na webových stránkách školy v sekci SRPŠ v průběhu dubna.
 Přeji Vám krásný den a ještě jednou děkuji za Vaši podporu.


Bc. Marie Krňáková
Číslo účtu:  115-8880410257/0100
Variabilní symbol je rodné číslo studenta a do poznámky prosím příjmení studenta.