+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Studijní obory

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: (čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou)

 Praktická sestra (kód oboru 53-41-M/03) - od školního roku 2019/2020 

 Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra

 Sociální činnost (kód oboru 75-41-M/01) 

 

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: (pětileté, dvouleté a tříleté studium ukončené maturitní zkouškou)

Praktická sestra (kód oboru 53-41-M/03) - od školního roku 2019/2020 -  tříleté studium ukončené maturitní zkouškou (podmínkou je vysvědčení o maturitní zkoušce v jiném oboru vzdělání)

Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - pětileté studium ukončené maturitní zkouškou - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra

Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou, (podmínkou je vysvědčení o maturitní zkoušce v jiném oboru vzdělání) - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra

 

 Níže učební plány k nahlédnutí (pro obor vzdělání Praktická sestra -kombinovaná forma - připravujeme).

 

Praktická sestra, zkrácené kombinované studium
.pdf
Praktická sestra, denní studium
.pdf
Zdravotnický asistent, zkrácená, kombinovaná forma
.pdf
Zdravotnický asistent, kombinovaná forma
.pdf
Sociální činnost, denní forma, platný od roku 2019
.pdf
Zdravotnický asistent denní forma
.pdf
Sociální činnost, denní forma
.pdf