STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

STRAVOVÁNÍ – storno trvalých příkazů

Vzhledem opatřením vlády ČR a přetrvávajícímu uzavření škol doporučujeme

STORNOVAT TRVALÉ PŘÍKAZY NA ÚHRADU STRAVOVÁNÍ.

Pokud se školy otevřou a budou se vydávat zase obědy, tak někteří studenti již předplacené zálohy mají.

V 7/2021 Vám bude vrácen zůstatek na účet.

Martina Piskáčková – hospodářka školy