STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Třídní schůzky 18.11. ONLINE!! od 18,00 hodin

Třídní schůzky se budou vzhledem k napjaté epidemiologické situaci konat online v platformě classroom tříd dne 18.11.2021 od 18.00 hodin.
Třídní učitelé vám sdělí v jakém kurzu této platformy se budou třídní schůzky konat.

Vedení školy