+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Výchovná poradkyně

Metodik prevence2.png Zdroj obrázku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Náplň činností  výchovného  poradce:

Náplň práce výchovného poradce je legislativně vymezena, stanoveny jsou požadavky na jeho vzdělání, na služby, které poskytuje žákům, rodičům, vedení školy i pedagogům školy. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy a je přímo podřízen řediteli školy.

 

7.Různé
.pdf
6. Kariérové poradenství
.pdf
5. Řešení problémů, spojených se školní nedocházkou
.pdf
4. Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
.pdf
3. Vzdělávání žáků cizinců
.pdf
2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
.pdf
1. Metodická a výchovná činnost VP
.pdf