STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Zahájení distanční formy výuky – od 5. října 2020

Aktuální epidemiologická opatření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje nařizuje s účinností od 5. října do 18. října 2020 mimořádná opatření na území Středočeského kraje, která se týkají omezení provozu středních a vyšších odborných škol. Toto nařízení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výjimkou praktického vyučování.

Od pondělí 5. října 2020 je zahájena distanční forma výuky. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Praktické vyučování (obory vzdělání Zdravotnický asistent a Praktická sestra) předmět OSN  bude probíhat prezenčně ve škole v odborných učebnách. Týká se 3-4 ročníků.

Distanční i prezenční forma výuky je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci „rozvrh“.