STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Změna maturitní zkoušky 2021 v důsledku změny školského zákona

Změna maturitní zkoušky pro jarní termín v roce 2021

              v důsledku změny školského zákona

26.6.2020 byla ve sbírce zákonů publikována novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č.  284/2020 Sb. platná od 1.10.2020, kterým se mimo jiné mění maturitní zkouška už v příštím školním roce (od jara 2020/2021).

To znamená, že se mění pro studenty ZA 4A a ZA 4B a ZA 5K

K tomuto zákonu neexistuje zatím prováděcí vyhláška, měla by být publikována ve sbírce k této změně zákona. Vyhláška bude konkretizovat průběh a podmínky maturitní zkoušky.

Výňatek z nového znění zákona, který se týká maturitní zkoušky: ZDE

Nyní tedy platí:

1/ podle §78 žák koná společnou část MZK formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy ANJ, NEJ, RUJ), nebo MAT. Maturant koná 2 didaktické testy.

2/ podle §79 žák koná profilovou část MZK: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ.

3/ podle §79 dále žák koná 3 povinné zkoušky z dalších předmětů. U nás jsou to Ošetřování nemocných, Ošetřovatelství a Psychologie.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z MAT ve společné části nekoná v profilové části PP a ÚZ z cizího jazyka, koná PP a ÚZ z jazyka českého

Příklady volby maturitních předmětů:

společná část

profilová část

povinně 1.předmět 2.předmět 3.předmět
1. žák ČJL – DT
AJ – DT
ČJL – ÚZk+PP

AJ – ÚZk+PP

OSE – Úzk PSCH- Úzk OSN – Prz
2. žák ČJL – DT
MAT- DT
 

ČJL – ÚZk+PP

 

OSE – Úzk PSCH- Úzk OSN – Prz

DT: didaktický test; ÚZk: ústní zkouška; PP: písemná práce; Prz: praktická zkouška