STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

ZMĚNA POSKYTOVATELE STRAVOVÁNÍ OD 1.1.2023

Vzhledem ke změně dodavatele školního stravování od 1.1.2023 žádáme všechny strávníky o ukončení plateb záloh na obědy na účet školy.

Od nového roku bude školní stravování zajišťováno firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., platby tak bude nutné posílat přímo poskytovateli.

Nově se budou muset všichni strávníci (stávající i noví) přihlásit u nového dodavatele prostřednictvím přihlášky, kterou obdrží od třídních učitelů v průběhu prosince.

Součástí přihlášky budou i veškeré přihlašovací a platební údaje.

Cena stravného pro studenty bude zachována 42,-Kč/oběd (polévka, hl. jídlo, doplněk).
Cena stravného pro dálkové studium bude 77,-Kč/oběd (polévka, hl. jídlo, doplněk)

Přihlášení i zaplacení zálohy na stravování za měsíc leden musí být provedena do 31.12.2022.
Pokud v lednu nebude mít student uhrazenou zálohu, nebude mu vydán oběd.