STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Zrušení informativní schůzky pro budoucí první ročníky

Z důvodu prodlevy na opravě elektroinstalací v budově školy jsme byli nuceni zrušit informativní schůzku pro rodiče prvních ročníků, která byla plánována na čtvrtek 26.8.2021.
Veškeré potřebné informace byly všem zaslány na emailové adresy zákonných zástupců již na konci června.
Ostatní organizační záležitosti budou řešeny v rámci třídnických hodin 1. a 2.9. s třídními učiteli.
Zahájení školního roku pro první ročníky denního studia je tedy 1.9.2021 v 10.00 hodin před školou, kde si žáky převezmou jejich třídní učitelé.

Moc se na vás všechny těšíme 🙂