STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022-23 – náhradní termín

Přijímací řízení pro 2023-24
 • Pořadí uchazečů - oboru vzdělání Praktická sestra
  Datum publikace: 28. 4. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky - PS
 • Seznam přijatých uchazečů- oboru Praktická sestra
  Datum publikace: 28. 4. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky - přijatí - PS
 • Pořadí uchazečů - oboru vzdělání Zdravotnické lyceum
  Datum publikace: 28. 4. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky - ZL
 • Seznam přijatých uchazečů- oboru Zdravotnické lyceum
  Datum publikace: 28. 4. 2023
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky - přijatí - ZL

POMOZME UKRAJINĚ

16. 3. proběhne ve škole sbírka POMOZME UKRAJINĚ.

POMOZME UKRAJINĚ
 • Sbírka - pomoc Ukrajině
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Sbírka - pomoc Ukrajině
 • Nadace sester Boromejek
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Nadace sester Boromejek
 • Sbírka - nadace sester Boromejek
  Datum publikace: -
  Autor: -
  Typ souboru:
  Anotace:
  Sbírka - nadace sester Boromejek

Kurz Sanitář – termíny

14.2. 2022 – od 8.00 hodin zahájení,

další termíny: 19.2., 18. 3., 21.3., 1. 4., 22. 4., 6.5., 9.5., 20.5., 23.5.

Výuka je zhruba do 17.00 hodin, může být zkrácená po domluvě s lektory o přestávky.

2.4. 2022 – praxe lékárna Hořovice

Místo konání kurzu: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Proběhne testování antigenními testy

(lze doložit potvrzení o negativním výsledku – PCR test, antigenní test, prodělané nemoci covid 19)

Prosíme o používání respirátorů


Den otevřených dveří 19. 1. 2022 od 12.00 – 16.00 h

Rádi Vás provedeme školou a podáme informace o studiu v oborech Praktická sestra a Zdravotnické lyceum. Prosíme o nasazení respirátoru FFP2 po celou dobu návštěvy školy.

Sledujte aktuální informace na našem webu.

 

Těšíme se na vás


Informace k výuce v týdnu od 10.5. – 14.5.

V týdnu od 10.5.2021 se bude uskutečňovat prezenční výuka 1. a 2. ročníků oborů PS a ZL v praktických předmětech OSEcv a PRP dle rozvrhu. V ostatních předmětech bude v tomto týdnu pokračovat distanční forma výuky dle rozvrhu.

Ve středních školách platí stále níže uvedený způsob výuky:

 • se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
 • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
 • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 • skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině,
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
 • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.