STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Rozvrh hodin – zkrácené studium


Kurz SANITÁŘ – podzim 22

Pravděpodobný termín zahájení 3.10.2022

Přihlášky zasílejte do 25. 8. 2022 na adresu: vedose@szsberoun.cz

Naleznete v oddílu:  Vzdělávání dospělých


Europass – dodatky k vysvědčení

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikace

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022-23 – náhradní termín

Přijímací řízení pro 2022-23 – náhradní termín
 • Pořadí uchazečů
  Datum publikace: 18. 5. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky 18.5.2022
 • Seznam přijatých uchazečů
  Datum publikace: 18. 5. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky 18.5.2022

POMOZME UKRAJINĚ

16. 3. proběhne ve škole sbírka POMOZME UKRAJINĚ.

POMOZME UKRAJINĚ
 • Sbírka - pomoc Ukrajině
  Datum publikace: 10. 3. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Sbírka - pomoc Ukrajině
 • Nadace sester Boromejek
  Datum publikace: 10. 3. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Nadace sester Boromejek
 • Sbírka - nadace sester Boromejek
  Datum publikace: 10. 3. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Sbírka - nadace sester Boromejek