STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Den otevřených dveří 24. 11. 2021 od 12.00 – 16.30 h

Rádi Vás provedeme školou a podáme informace o studiu v oborech Praktická sestra a Zdravotnické lyceum.

Další den otevřených dveří bude 19. 1. 2022

Těšíme se na vás


Rozvrhy hodin – zkrácená forma vzdělávání – obor praktická sestra

Rozvrhy hodin na školní rok 2021-22/1. pololetí:

Rozvrhy hodin – zkrácená forma vzdělávání obor praktická sestra
 • RH PS1Z
  Datum publikace: 2. 9. 2021
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  1. ročník
 • RH - PS3Z
  Datum publikace: 2. 9. 2021
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  3. ročník

Praktická sestra – kombinovaná forma vzdělávání, zkrácené studium – termíny výuky, šk. rok 2021-22

Termíny výuky zkráceného studia – šk.rok: 2021-22/1.pololetí
 • Termíny výuky - kombinované FV - zkrácené studium
  Datum publikace: 2. 7. 2021
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

 


Informace k výuce v týdnu od 10.5. – 14.5.

V týdnu od 10.5.2021 se bude uskutečňovat prezenční výuka 1. a 2. ročníků oborů PS a ZL v praktických předmětech OSEcv a PRP dle rozvrhu. V ostatních předmětech bude v tomto týdnu pokračovat distanční forma výuky dle rozvrhu.

Ve středních školách platí stále níže uvedený způsob výuky:

 • se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
 • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
 • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 • skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině,
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
 • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Podzimní prázdniny

26. 10. – 27.10., – DNY VOLNA

28.10. (středa) – STÁTNÍ SVÁTEK

29.10 – 30.10. 2020 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Distanční výuka se v těchto termínech nekoná.