STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

Záměrem programu je podpora mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami,
ohrožené neúspěchem a zároveň podpora talentované mládeže v rámci studia na střední odborné škole, tedy provázání odborného školství na straně jedné a poptávky firem v regionu na straně druhé.
Program je financován z prostředků The VELUX Foundations.

V rámci programu byla podpořena platba dotykového panelu Ámos.
Zobrazovací panel ÁMOS je plně využíván pedagogy a žáky k předávání informací – rozvrhu hodin, jídelního lístku, přehledu školních akcí, přehledu suplování, informací v rámci vzdělávacího preventivního programu školy, informací k výuce a také zprostředkovává přístup na internet.