STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

O nás

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102

Střední odborná škola s perspektivou

SZŠ v Berouně si ve svém regionu vybudovala stabilní pozici a svým významem je důležitou a nepostradatelnou institucí v systému zdravotnického vzdělávání.

Základní informace

Zřízení školy: 1. 9. 1990
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Celková kapacita školy: 250
Jsme škola „rodinného typu“(ne jen pro dívky), s dobrou pověstí a kvalifikovaným, zkušeným pedagogickým týmem, který vytváří optimální studijní podmínky a příjemné školní klima pro všechny studenty. Škola garantuje pro své absolventy široké uplatnění na trhu práce.

Během existence školy došlo k mnoha změnám.

K významné změně jistě patří od roku 2003 změna prostor. Škola se v rámci optimalizace škol přestěhovala z Hlinek do ulice Mládeže, která je nově zrekonstruována.

Nepřehlédnutelnou změnou je též nový design budovy školy, který vznikl v rámci projektu vyhlášeného SFŽP – „Snížení energetické náročnosti SZŠ Beroun“ v letech 2016-2018 za přispění z fondů ESF a zřizovatele školy – Středočeského kraje.

V roce 2018 byl položen před školou nový asfaltový povrch, který financoval Středočeský kraj a v okolí školy město plánuje vytvoření parku s odpočinkovou zónou.Dopravní dostupnost je ze všech směrů velmi dobrá.

Rekapitulace studovaných čtyřletých maturitních oborů:

 • Zdravotní sestra
 • Dětská sestra
 • Všeobecná sestra – od roku 1992 – 2004
 • Zdravotnický asistent – od roku 2004
 • Sociální činnost – od roku 2006 – 2020
 • Praktická sestra – od roku 2019
 • Zdravotnické lyceum – od roku 2020

                                            Proč na zdrávku?

 • JISTOTA PRÁCE – žádanost absolventů na trhu práce
 • Praxe v moderních zdravotnických a sociálních zařízeních
 • Výuka odborných předmětů v cizím jazyce
 • Individuální přístup, vstřícní učitelé, rodinné prostředí
 • Smysluplná, zodpovědná a zajímavá práce
 • Povolání sestry má prestiž a společenské uznání, vysoký kredit v očích veřejnosti
 • Možnost získání odbornosti a také skvělý odrazový můstek pro další studium na VŠ a VOŠ
 • Pro absolventy oboru zdravotnické lyceum příprava pro studium medicínských oborů na VŠ