STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Pro uchazeče

Přijímací řízení konané v roce 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše přináší digitalizace přijímacího řízení.  Novela je účinná od 1. 1. 2024, uchazeči mají možnost přihlašovat se nově též elektronicky.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v sekci „Přijímací řízení“ 

Zde naleznete další důležité informace a odkazy

Přihlášky ke studiu

Způsoby podání přihlášky a další podrobné informace o přijímacím řízení jsou zpracovány ministerstvem školství na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz 

Podrobněji v sekci „Přijímací řízení“

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín podávání přihlášek 1. – 20. 2. 2024

Papírové formy přihlášky odevzdávejte v sekretariátu školy (1. patro na konci chodby, v čase od 7 – 15 hod, pá do 14 hod) nebo zašlete poštou na adresu školy.

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Pozor, priorita škol se musí na všech vámi podaných přihláškách shodovat

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek (JPZ – Jednotná přijímací zkouška)

4leté obory vzdělání a nástavby

 • 1. řádný termín 12. dubna 2024 (na škole určené společností Cermat)
 • 2. řádný termín 15. dubna 2024 (na škole určené společností Cermat)

víceletá gymnázia

 • 16. a 17. dubna 2024

Výsledky testů Jednotné přijímací zkoušky jsou součástí kritérií přijímacího řízení. Žádnou další vlastní (školní) přijímací zkoušku nebude škola realizovat.

Uchazeč, který se z důvodů hodných zřetele (např. nemoc) nezúčastní testu v řádném termínu, je povinen se písemně omluvit ředitelce školy (do 3 dnů od řádného termínu konání přijímací zkoušky) a  poté vykoná test v náhradnímu termínu.

4leté obory vzdělání a víceletá gymnázia

 • 1. náhradní termín 29. dubna 2024 (na škole určené společností Cermat)
 • 2. náhradní termín 30. dubna 2024 (na škole určené společností Cermat)

Počet přihlášek do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty (přílohami), které vaše vybrané školy vyžadují.


S případnými dotazy se telefonicky obracejte na sekretariát školy: +420 311 623 527 nebo e-mailem (sekretariat@szsberoun.cz, reditelka@szsberoun.cz, zastupce@szsberoun.cz)