STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Pro uchazeče

Přihlášky ke studiu

Návod na vyplnění přihlášky ZDE

Přihlášku lze odevzdat: do 1.3.2023

1/ osobně v sekretariátu školy (v úředních hodinách pondělí – čtvrtek  7 – 15, pátek 7-13)  nebo po předchozí domluvě (e-mail: sekretariat@szsberoun.cz nebo telefon  +420 311 623 527)

2/ datovou schránkou: vj3x8r5

3/ poštou (rozhodující je datum poštovního razítka)

Na co si dát pozor při vyplňování přihlášky:

důležité – uveďte v přihlášce  funkční kontakty na zákonné zástupce (telefon a čitelný e-mail)

a) na pořadí škol – v jakém pořadí školy vyplníte, v tomto pořadí skládáte přijímací zkoušky

b) stejně vyplněnou přihlášku podáváte na dvě školy (nebo na jednu školu s různými obory vzdělání)

c) vyžadujeme potvrzení lékaře pro obor vzdělání  Praktická sestra (potvrzení zdravotní způsobilosti se netýká oboru vzdělání Zdravotnické lyceum)

 

S případnými dotazy kontaktujte telefonicky školu +420 311 623 527 nebo e-mailem (sekretariat@szsberoun.cz, reditelka@szsberoun.cz, zastupce@szsberoun.cz)