STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Pro uchazeče

Přihlášky ke studiu

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

  1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
  3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

  • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou
  • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

 

 

Přihlášku lze odevzdat: 

1/ osobně v sekretariátu školy (v úředních hodinách pondělí – čtvrtek  7 – 15, pátek 7-13)  nebo po předchozí domluvě (e-mail: sekretariat@szsberoun.cz nebo telefon  +420 311 623 527)

2/ datovou schránkou: vj3x8r5

3/ poštou (rozhodující je datum poštovního razítka)

Na co si dát pozor při vyplňování přihlášky:

důležité – uveďte v přihlášce  funkční kontakty na zákonné zástupce (telefon a čitelný e-mail)

a) na pořadí škol – v jakém pořadí školy vyplníte, v tomto pořadí skládáte přijímací zkoušky

b) stejně vyplněnou přihlášku podáváte na dvě školy (nebo na jednu školu s různými obory vzdělání)

c) vyžadujeme potvrzení lékaře pro obor vzdělání  Praktická sestra (potvrzení zdravotní způsobilosti se netýká oboru vzdělání Zdravotnické lyceum)

 

S případnými dotazy kontaktujte telefonicky školu +420 311 623 527 nebo e-mailem (sekretariat@szsberoun.cz, reditelka@szsberoun.cz, zastupce@szsberoun.cz)