STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Kalendář

Poznej povolání – projekt

V měsíci září bude zahájen několikaměsíční projekt Poznej povolání, ve kterém budou studentům představeny profese,

Burza škol

KD Plzeňka – prezentace škol regionu. Od 9,30 – 16,00. Naše škola nebude chybět!

Program primární prevence

Pro druhé ročníky.

Třídní schůzky

V kmenových třídách se uskuteční rodičovské schůzky od 17,00 hodin. Po té možnost konzultací v