STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Kalendář

Třídní schůzky 23.3.

Ve kmenových třídách od 17,00 hodin s třídním učitelem. Po té individuální konzultace s učiteli

Hrou proti AIDS

třídy ZL1 a PS1 Prevence přenosu pohlavních nemocí

Ukliďme Beroun

Úklid nepořádku v okolí Litavky.

Anatomické muzeum Praha

Exkurze PS2

Písemné maturitní práce

Český jazyk a Anglický jazyk PS4

Drážďany

Zahraniční jednodenní výjezd pro přihlášené žáky školy.

Amsterdam

Zahraniční  5 denní výjezd pro přihlášené studenty

Didaktické testy

Společná část maturitní zkoušky PS4

Ústní maturitní zkoušky

Poslední část maturitních zkoušek. PS4

Daruj krev dne 22.6.2023

Sraz v 7,00 před transfúzní stanicí Nemocnice Hořovice.