STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Šablony II.

Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Šablony II. pro SŠ


Projekt je spolufinancován EU a probíhal v termínu 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021.
Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj budoucí rozvoj a budoucí směřování:

  1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  3. Školní kariérový poradce
  4. Tandemová výuka v odborných předmětech
  5. Projektové dny ve škole a mimo školu
  6. Doučování žáků SŠ, ohrožených školním neúspěchem
  7. Komunitně osvětová setkání