STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Šablony III.

Operačního programu (OP JAK)

Šablony III. pro SŠ


Projekt je spolufinancován EU a probíhá v termínu 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj budoucí rozvoj a budoucí směřování:

  1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  3. Školní kariérový poradce
  4. Psycholog jako podpora pro studium
  5. Tandemová výuka v odborných předmětech
  6. Doučování žáků SŠ s jiným mateřským jazykem