STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Kontakty

Sekretariát ústředna
sekretariat@szsberoun.cz
Telefon: +420 311 623 527
Ředitelka školy
Mgr. Leona Machková
reditelka@szsberoun.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Renata Pavlíková
zastupce@szsberoun.cz
Ekonomka – účetní
Bc. Jana Kaštánková, DiS
uctarna@szsberoun.cz
Vedoucí odborných předmětů
Mgr. Hana Macháčková
machackova@szsberoun.cz
Hospodářka
Martina Piskáčková
hospodarka@szsberoun.cz

Příspěvková organizace

Adresa zřizovatele:
Středočeský kraj, krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Adresa školy:
Střední zdravotnická škola Beroun
Mládeže 1102, Beroun 2
266 01 Beroun

Telefon: +420 311 623 527
Email: sekretariat@szsberoun.cz
Elektronická podatelna:
SZMBE@kr-s.cz
Datová schránka: vj3x8r5
Číslo účtu školy: 6031131/0100

Číslo účtu Třídní fond
:
123-23220217/0100 
VS:
unikátní číslo žáka SS: 111

SRPŠ – číslo účtu pro platby příspěvků:
115-8880410257/0100
VS: unikátní číslo žáka SS: 200

Profil zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_24.html

IZO: 110009487
REDIZO: 600019497
IČO: 00640808