STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Přijímací zkoušky 2024 – výsledky, přijatí uchazeči
 • Obor Praktická sestra
  Datum publikace: 14. 5. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledková listina přijímacího řízení - denní forma čtyřletého studia.
 • Obor Zdravotnické lyceum
  Datum publikace: 14. 5. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledková listina přijímacího řízení - denní forma čtyřletého studia.
 • Obor Praktická sestra
  Datum publikace: 14. 5. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledková listina přijímacího řízení - kombinovaná forma tříletého, pomaturitního studia.
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-25
 • obor Praktická sestra (denní studium)
  Datum publikace: 28. 1. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria přijímacího řízení 2024 - obor PS
 • obor Zdravotnické lyceum (denní studium)
  Datum publikace: 28. 1. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria přijímacího řízení 2024 - obor ZL
 • obor Praktická sestra (kombinované, tříleté, pomaturitní studium)
  Datum publikace: 28. 1. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria přijímacího řízení 2024 - obor PS (kombinované-dálkové studium)
 • Přepočet prospěchu
  Datum publikace: 28. 1. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Tabulka přepočtu průměrného prospěchu
 • Stanovení pořadí dle počtu bodů za JPZ, prospěch
  Datum publikace: 28. 1. 2024
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Postup stanovení počtu bodů a průměrného prospěchu.

Doporučené a užitečné odkazy:

Tyto webové stránky jsou hlavním, dostupným, přehledným zdrojem informací pro uchazeče a jejich zákonné zástupce: prihlaskynastredni.cz

-popis a vysvětlení způsobů podávání přihlášek, počet přihlášek, důležité termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek, 2. kolo a 3. kolo atd.

Informace pro uchazeče o jednotné přijímací zkoušce 2024 Cermat ZDE

Procvičovací aplikace Cermatu k přípravě na přijímací zkoušky ZDE

Způsoby podání přihlášek

Systém pro podávání elektronických přihlášek byl spuštěn na doméně www.dipsy.cz 

Jsou na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).

 • Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

Editovatelné formuláře ke stažení
 • Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024
  Datum publikace: 9. 1. 2024
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: xlsx
  Anotace:
  Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole. Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě. Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Zdravotní způsobilost
  Datum publikace: 15. 1. 2024
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: xlsx
  Anotace:
  Formulář pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Praktická sestra
 • Hodnocení na vysvědčení
  Datum publikace: 15. 1. 2024
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Formulář pro vyplnění hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 • Žádost o prominutí zkoušky
  Datum publikace: 15. 1. 2024
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Formulář pro žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a zadání matematiky v ukrajinštině.