STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení
 • Školní řád 2020/2021
  Datum publikace: 18. 8. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Manuál Covid19
  Datum publikace: 27. 8. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Provoz školy v roce 2020/2021 s ohledem na epidemiologická opatření
 • Harmonogram školního roku
  Datum publikace: 7. 8. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  2020/2021
 • Krizový plán
  Datum publikace: 24. 9. 2020
  Autor: Brotánková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Metodika postupů v případě krizových situací
 • Žádost o uvolnění z TEV
  Datum publikace: 8. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Potvrzené od lékaře. Formulář odevzdejte na studijním oddělení v sekretariátu
 • Žádost o uvolnění na více než 3 dny
  Datum publikace: 8. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Vyplněný formulář odevzdejte třídní učitelce. Musí být po té schváleno ředitelkou školy.
 • Seznam předmětů
  Datum publikace: 28. 8. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  zkratky a názvy vyučovaných předmětů
 • Seznam učebnic
  Datum publikace: 23. 8. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  pro 1.ročník oboru PS
 • Seznam učebnic
  Datum publikace: 23. 8. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  pro 1.ročník oboru ZL
 • Žádost o opakování ročníku
  Datum publikace: 8. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  V případě neprospěchu z maximálně dvou předmětů ve druhém pololetí můžete vyplněný formulář předat na studijním oddělení k posouzení ředitelce školy.

Dokumenty k maturitní zkoušce
 • Přihláška k ústní maturitní zkoušce
  Datum publikace: 9. 4. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte do 30.4.2021 v sekretariátu školy. Můžete také poslat poštou na adresu školy nebo ofotit a poslat na email: sekretariat@szsberoun.cz
 • Maturitní kalendář SZŠ Beroun
  Datum publikace: 29. 4. 2021
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V uvedeném souboru naleznete všechny důležité termíny, které se vztahují k maturitní zkoušce roku 2021 - aktualizováno 29.4. 2021
 • Změny v konání MZ 2021
  Datum publikace: 16. 3. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V přiloženém dokumentu jsou podrobně popsány všechny aktuální změny, které se vztahují k maturitám jaro i podzim 2021.
 • Profilová maturitní zkouška ošetřování nemocných
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete bližší informace k průběhu praktické maturitní zkoušky
 • Maturitní témata OSE, PSCH, OSN
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  OSE, PSCH, OSN
 • Seznam literárních děl
  Datum publikace: 30. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  V souboru naleznete soubor děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka
 • Seznam literárních děl 2021, formulář
  Datum publikace: 23. 2. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  V přiloženém souboru naleznete formulář k vyplnění
 • Vzor vyplněného formuláře k seznamu
  Datum publikace: 23. 2. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Návod na vyplnění formuláře seznamu literárních děl
 • Maturitní témata ANJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  ANJ
 • Maturitní témata NEJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  NEJ
 • Maturitní témata RUJ
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  RUJ
 • Témata nepovinných maturitních předmětů
  Datum publikace: 29. 10. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  SOM, OBN
 • Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 20. 10. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Formulář přihlášky
 • VZOR - Přihláška k maturitní zkoušce
  Datum publikace: 16. 11. 2020
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Do formuláře lze vpisovat, doporučujeme vyplnit na počítači a pouze poslední odstavec "podpisy" MUSÍ BÝT VYPLNĚN RUČNĚ. Poznámky: nevyplňujte - evidenční číslo žáka a kolonku "datová schránka". Tabulka "společná část MZ" všichni zaškrtnete v prvním sloupečku (povinné zkoušky, řádný termín) Český jazyk a literatura + cizí jazyk ze kterého budete maturovat nebo matematiku. "nepovinné zkoušky" - zaškrtáváte, jen v případě, že se hlásíte na některou z nepovinných zkoušek Doplňující informace - pokud nemáte uzpůsobení podmínek pro MZ nevyplňujete