STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2022

Od února 2022 budou v naší škole probíhat tradiční přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky devátých tříd ZŠ z matematiky a z českého jazyka. Kurzy budou probíhat v pondělí vždy od 15,30 – 17,00 hodin v budově školy. Přihláška a informace o termínech kurzů, včetně ceny ZDE.
Přihlášky zasílejte emailem na adresu zastupce@szsberoun.cz nebo poštou do 15.1.2022.

 


Go – kurz 2021

Fotogalerie z letošního GO kurzu:

Go kurz prvních ročníků 2021
Go kurz 2021/2022
 • GO kurz 2021
  Datum publikace: 26. 9. 2021
  Autor: Brotánková
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Zpráva o konání letošního "Gočka" našich prváků

Veletrh škol a vzdělávání v Berouně, 6.10.2021

Veletrh škol a vzdělávání v Berouně

Krajská  hospodářská komora Střední Čechy  ve spolupráci s Úřadem práce Beroun pořádá  Veletrh škol  a vzdělávání v Berouně.  Akce se koná dne 6. října 2021 v Kulturním domě Plzeňka od 9:00-16:00 hodin.    Přestaví se zde střední školy především z okresů  Beroun, Příbram, Rakovník a Benešov, ale také z Prahy a dalších vzdálenějších okresů. Pozvány jsou také spolupracující firmy, které mají zájem nabídnout školám praxi, exkurze nebo  další  podporu v přípravě žáků.

Zveme k návštěvě všechny žáky základních škol s jejich rodiči, základní školy a zájemce o získání přehledu o tom, jaké střední vzdělávání je v regionu nabízeno.  Návštěvníci mohou pohovořit se zástupci i studenty škol, mohou získat informace o podmínkách studia, o stipendiích, o uplatnitelnosti studentů, o přijímacím řízení a úspěšnosti studentů školy, ale také o možnostech internátního ubytování a zajištění zázemí pro studium na škole.  Informace zde naleznou nejen žáci, kteří volí obor středního vzdělání, ale všichni další, kteří se chtějí dále vzdělávat, doplnit si znalosti a dovednosti či získat zcela novou kvalifikaci či absolvovat některé z rekvalifikačních kurzů.

Na místě budou přítomni také odborní pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Beroun, se kterými je možno konzultovat problémy související s rozhodováním o dalším studiu oboru a školy.

Veletrh škol a vzdělávání v Berouně
 • Veletrh škol Beroun
  Datum publikace: 23. 9. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: jpg
  Anotace:
  Dne 6.10.2021, 9,00-16,00 hodin se bude konat prezentace nabídky středních škol, kde se budeme prezentovat i my. Přijďte se dozvědět co vás zajímá. Těšíme se na vás. Vstup zdarma.

Informace o antigenním testování žáků

1.září 2021 proběhne ve škole první  kolo testování žáků neinvazivními antigenními testy. Testování nepodstoupí ti žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žádáme vás, aby žáci měli výše uvedené doklady připraveny při vstupu do budovy školy.
Další termíny testování jsou stanoveny na 6. a 9.9.2021 za stejných podmínek výše.

Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace)

Omlouváme se za vzniklou situaci a přejeme příjemný zbytek léta.

Mgr. Leona Machková, ředitelka školy


Zrušení informativní schůzky pro budoucí první ročníky

Z důvodu prodlevy na opravě elektroinstalací v budově školy jsme byli nuceni zrušit informativní schůzku pro rodiče prvních ročníků, která byla plánována na čtvrtek 26.8.2021.
Veškeré potřebné informace byly všem zaslány na emailové adresy zákonných zástupců již na konci června.
Ostatní organizační záležitosti budou řešeny v rámci třídnických hodin 1. a 2.9. s třídními učiteli.
Zahájení školního roku pro první ročníky denního studia je tedy 1.9.2021 v 10.00 hodin před školou, kde si žáky převezmou jejich třídní učitelé.

Moc se na vás všechny těšíme 🙂