STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Informativní schůzky pro rodiče přijatých žáků.

Informativní schůzka, na kterou jste srdečně zváni se uskuteční v jídelně školy dne 27.6.2024 od 15,00 hodin. Obsahem schůzky budou informace o studiu, adaptačním kurzu, studijních průkazech, stravování, radě rodičů školy atp.

Velice se na setkání těšíme.

Vedení školy, třídní učitelé a učitelé.


Výsledky přijímacího řízení 2024

Budou zveřejněny ZDE dne 15.5.2025


Otevíráme zkrácené studium oboru Praktická sestra

STUDIJNÍ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANÉ

3 leté studium, kombinovaná forma (Přihláška: do 24.5. 2024)

(ZDARMA, výuka 1 pracovní den v týdnu, dříve dálkové studium)

Vyhlášeno 2. kolo Přijímacího řízení : ZDE více informací

  • Máš již maturitní zkoušku v jiném oboru?
  • Pracuješ ve zdravotnictví nebo máš zájem hledat uplatnění ve zdravotnictví
  • Získáš úplné střední odborné vzdělání s maturitou (pro výkon povolání praktické sestry), maturitní zkoušky se konají pouze z odborných předmětů (společná část MZ je uznána na základě předloženého maturitního vysvědčení)

Odevzdání přihlášky: v sekretariátu školy (papírové formuláře)

Přijímací zkoušky SE NEKONAJÍ

Informace: sekretariát školy 311 623 527


Termín náhradní a opravné ústní MZ

Dne 5.6. v 8,00 v učebně č. 2. Prosíme všechny repetenty aby se dostavili v 8,00 hodin!

 


Kritéria přijímacího řízení 2024

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritéria