STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Maturitní zkoušky podzim 2021, termíny

Maturitní zkoušky – podzim 2021
 • MZ - podzim 2021
  Datum publikace: 14. 7. 2021
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

Vzpomínka na turistický kurz ZL1

Video turisťák 2021


Informace k mimořádnému termínu DT MZJ21

Na základě opatření obecné povahy mají všichni žáci (tedy nejen letošní prvomaturanti, ale i repetenti), kteří byli přihlášeni k MZ2021, navýšen počet pokusů na didaktické testy na celkem 4 pokusy. Zároveň platí, že tento pokus navíc mohou žáci využít kdykoli během 5leté lhůty pro vykonání maturitní zkoušky, tzn. pokud se nezúčastní mimořádného červencového termínu, o pokus nepřijdou (budou automaticky omluveni).


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Plzeňka

Dne 18.6.2021 se uskuteční v KD Plzeňka Beroun slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. Všichni jste srdečně zváni k prožití této slavnostní chvíle spolu s námi. Zahájení je ve 13,00 hodin ve velkém sále.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2021

Vedení školy a třídní učitelé tříd ZA4A; ZA4B a ZA5K


Přihláška k MZ podzim 2021 ke stažení

V přiloženém souboru je přihláška pro podzimní termín MZ, kterou odevzdejte do sekretariátu školy, nebo pošlete poštou do 23.7.2021

Přihláška k maturitní zkoušce podzim 2021
 • Přihláška k MZPodzim 2021
  Datum publikace: 20. 10. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Stáhněte si přihlášku, kterou vlastnoručně podepsanou přineste do sekretariátu školy nebo pošlete poštou do 23.7.2021