STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Zahájení školního roku

Pro všechny třídy od druhého ročníku výše bude zahájení školního roku v 8,00 hodin ve kmenových třídách. Již máte viditelné rozvrhy na webu a bakalářích.

První ročníky : ZL1 v 9,30 hodin před budovou školy

PS1 v 10,15 hodin před budovou školy

 

Těšíme se na vás na všechny 🙂


Informativní schůzka pro rodiče a zákonné zástupce budoucí 1. ročníky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informativní schůzku.

Schůzka se koná dne 29.8.2022 v jídelně školy od 15.00 hodin.

Těšíme se na Vás

Vedení školy


Prázdniny jsou tu!

Všem našim současným i budoucím studentům  přejeme krásné a pohodové prázdniny, plné slunce, nových zážitků a setkání.

Budeme se na vás všechny těšit v září 😉

Vedení a všichni učitelé SZŠ Beroun


Informace pro budoucí studenty prvních ročníků šk.roku 22/23

V týdnu od 20. 6. probíhá postupné přihlašování studentů budoucích prvních ročníků do platformy Google Classroom. Registrační e-mail Google administrátora by měl na e-mail rodičů, který byl uveden na přihlášce dorazit nejpozději do 30. 6. 2022. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím A. Tíkalovou na  tikalova@szsberoun.cz

V první fázi dojde k aktivaci studentského účtu. Následně v průběhu prázdnin budou studenti vyzváni ke splnění povinného rozřazovacího testu anglického jazyka. Po zahájení školního roku si studenti změní kontaktní e-mailové adresy z rodičovské na vlastní.

Děkujeme.

PhDr. Alena Tíkalová


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 16.6. Plzeňka

Srdečně zveme rodiče, přátele a rodinné příslušníky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se bude konat dne 16.6.2022 ve velkém sále kulturního domu Plzeňka v Berouně.

Pro třídy denního studia ZA4A a ZA4B od 13,00 hodin

Pro třídu kombinovaného studia PS3Z od 14,00 hodin

Vedení školy a třídní učitelé