STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Změna maturitní zkoušky 2021 v důsledku změny školského zákona

Změna maturitní zkoušky pro jarní termín v roce 2021

              v důsledku změny školského zákona

26.6.2020 byla ve sbírce zákonů publikována novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č.  284/2020 Sb. platná od 1.10.2020, kterým se mimo jiné mění maturitní zkouška už v příštím školním roce (od jara 2020/2021).

To znamená, že se mění pro studenty ZA 4A a ZA 4B a ZA 5K

K tomuto zákonu neexistuje zatím prováděcí vyhláška, měla by být publikována ve sbírce k této změně zákona. Vyhláška bude konkretizovat průběh a podmínky maturitní zkoušky.

Výňatek z nového znění zákona, který se týká maturitní zkoušky: ZDE

Nyní tedy platí:

1/ podle §78 žák koná společnou část MZK formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy ANJ, NEJ, RUJ), nebo MAT. Maturant koná 2 didaktické testy.

2/ podle §79 žák koná profilovou část MZK: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ.

3/ podle §79 dále žák koná 3 povinné zkoušky z dalších předmětů. U nás jsou to Ošetřování nemocných, Ošetřovatelství a Psychologie.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z MAT ve společné části nekoná v profilové části PP a ÚZ z cizího jazyka, koná PP a ÚZ z jazyka českého

Příklady volby maturitních předmětů:

společná část

profilová část

povinně 1.předmět 2.předmět 3.předmět
1. žák ČJL – DT
AJ – DT
ČJL – ÚZk+PP

AJ – ÚZk+PP

OSE – Úzk PSCH- Úzk OSN – Prz
2. žák ČJL – DT
MAT- DT
 

ČJL – ÚZk+PP

 

OSE – Úzk PSCH- Úzk OSN – Prz

DT: didaktický test; ÚZk: ústní zkouška; PP: písemná práce; Prz: praktická zkouška


Porucha v Aplikaci Bakaláři – odstranění

Pokud se vám v aplikaci na mobilním telefonu nezobrazuje aktuální rozvrh – je třeba tuto aplikaci aktualizovat ( lze pro oba operační systémy – Android i ios)

Na webových stránkách školy po přihlášení do bakalářů funguje vše správně. ikonka bakaláři na horní liště.


Revalidační známky, prodlužující platnost ISIC průkazu

Školní průkaz ISIC slouží nejen ke vstupu do školy přes čipový systém ale také jako doklad o studiu pro dopravce. Vyšší ročníky 2 – 4 si zakoupením revalidační známky v hodnotě 180 Kč  tuto průkazku  splatní i pro dopravce jako doklad o studiu v daném školním roce ( nalepením na druhé straně průkazky na určené místo) Pokud máte zájem o její objednání – sdělte toto prosím vaší třídní učitelce do 11.9.2020. Více o ISIC ZDE


Podmínky pro cestu do školy zdarma PRO STUDENTY

V níže uvedeném souboru naleznete podmínky, za kterých bude studentům proplaceno jízdné z a do školy.

Středočeské jízdné pro studenty
 • Podmínky získání slevy na dopravu
  Datum publikace: 1. 9. 2020
  Autor: Pavlíková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Projekt středočeské jízdné

Informativní schůzka pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

Dne 26.8.2020 ve 14.00 hodin se koná informativní schůzka v jídelně školy. Na schůzce budete  informováni o důležitých termínech a skutečnostech, které se vztahují k zahájení školního roku a studia na SZŠ Beroun a budou vám zde také představeny budoucí třídní učitelky a ostatní vyučující.
Také bude možnost v hotovosti předat příspěvek do SRPŠ – 400,-Kč

Rádi vám zde zodpovíme veškeré dotazy.