STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2023

Kurzy pro přihlášené začínají 6. února 2023 v budově školy od 15,30 hodin. Platba celého kurzu na místě. Informace o přihláškách a termínech ZDE


Informace pro budoucí studenty prvních ročníků šk.roku 22/23

V týdnu od 20. 6. probíhá postupné přihlašování studentů budoucích prvních ročníků do platformy Google Classroom. Registrační e-mail Google administrátora by měl na e-mail rodičů, který byl uveden na přihlášce dorazit nejpozději do 30. 6. 2022. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím A. Tíkalovou na  tikalova@szsberoun.cz

V první fázi dojde k aktivaci studentského účtu. Následně v průběhu prázdnin budou studenti vyzváni ke splnění povinného rozřazovacího testu anglického jazyka. Po zahájení školního roku si studenti změní kontaktní e-mailové adresy z rodičovské na vlastní.

Děkujeme.

PhDr. Alena Tíkalová


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 16.6. Plzeňka

Srdečně zveme rodiče, přátele a rodinné příslušníky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se bude konat dne 16.6.2022 ve velkém sále kulturního domu Plzeňka v Berouně.

Pro třídy denního studia ZA4A a ZA4B od 13,00 hodin

Pro třídu kombinovaného studia PS3Z od 14,00 hodin

Vedení školy a třídní učitelé


Přihlášení k podzimnímu termínu Maturitní zkoušky 2022

Termín odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu MZ je 27.6.2022.
Přihláška ke stažení ZDE

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy nebo pošlete poštou na adresu školy do výše uvedeného termínu.

Více informací k maturitní zkoušce ZDE


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/23

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

ZDE