STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

OBNOVENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY V NEMOCNICI – 3. ROČNÍK

Informace pro 3. ročník – třídy ZA 3A, ZA 3B

od 2. listopadu bude obnovena praktická výuka, která bude probíhat v nemocnici.

Jedná se o POVINNOU VÝUKU. Další brigádnické aktivity a pomoc v nemocnicích je nutné směřovat na víkendy (osobní volno).

Upřesnění místa zdravotnického zařízení, dne a skupiny žáků, která na odbornou praxi nastoupí, bude zveřejněna na Bakalářích v suplování a ve zprávách.

Je nutné sledovat aktuální informace a změny v rozvrhu.


Poděkování všem, kteří pomáhají

Děkujeme studentům 4. ročníku, kteří se snaží pomáhat a zapojují se v této nelehké době v nemocnicích a domovech seniorů. Překonávají strach o své zdraví či zdraví svých blízkých z možné nákazy a přitom musí zvládat i distanční výuku.
Jsou příkladným vzorem i pro studenty 3. ročníku, kteří s realitou zdravotnických a sociálních zařízení zatím nemají žádné zkušenosti, nicméně někteří se též obdivuhodně zapojují.
Poděkování si zaslouží i odborné učitelky, které se bez váhání starají o covidové pacienty, či pracují na odběrových místech a přitom též musí zvládat přípravu distanční výuku a online vyučování.

Děkuji též všeobecným učitelům i studentům nižších ročníků za úsilí a snahu o kvalitní distanční vzdělávání a optimismus, který vnáší do výuky.

Věřím, že se podaří obnovit praktické vyučování v rozvrhovém režimu a vzdělávání i když distanční bude mít pevnější řád a průběh.

Též věřím, že získané zkušenosti budou přínosem pro další pracovní uplatnění.

Vybrali jste si velmi důležité, nepostradatelné a úctyhodné povolání, jsme na Vás hrdí.

Přeji všem pevné zdraví

ředitelka školy


Pracovní povinnost žáků – nouzový stav

Pracovní povinnost žáků

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se ukládá žákům po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost:

  • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
  • poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

Pracovní povinnost se vztahuje na žáky:

  • posledních ročníků oborů vzdělání na střední zdravotnické škole připravující se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. – obory zdravotnický asistent a asistent zubního technika

Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické a praktické výuce.

Pracovní povinnost – zdravotnické obory


Zahájení distanční formy výuky – od 5. října 2020

Aktuální epidemiologická opatření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje nařizuje s účinností od 5. října do 18. října 2020 mimořádná opatření na území Středočeského kraje, která se týkají omezení provozu středních a vyšších odborných škol. Toto nařízení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výjimkou praktického vyučování.

Od pondělí 5. října 2020 je zahájena distanční forma výuky. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Praktické vyučování (obory vzdělání Zdravotnický asistent a Praktická sestra) předmět OSN  bude probíhat prezenčně ve škole v odborných učebnách. Týká se 3-4 ročníků.

Distanční i prezenční forma výuky je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci „rozvrh“.