STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Od 25.11. návrat prezenční výuky pro maturitní ročníky a obnovení praktického vyučování (nižších ročníků) ve škole

Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka čtvrtých ročníků SŠ.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření. 

Změny se týkají denního i kombinovaného studia. Je nutné sledovat změny v rozvrhu

  • u ostatních ročníků (všechny ročníky mimo končících ročníků) bude probíhat prezenčně (ve škole) pouze praktická výuka (cvičení). Ostatní předměty budou nadále probíhat distanční formou.

MŠMT – Informace k provozu škol od 25.11. a 30.11. 2020 ZDE

MZČR – Opatření PES pro oblast školství ZDE


Usnesení vlády – krizová opatření s účinností od 2.-20.11. 2020

Dle Usnesení vlády ze dne 30.10. 2020 pokračuje distanční forma vzdělávání.

 

Bližší informace naleznete ZDE

 


30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SZŠ BEROUN – SETKÁNÍ ZRUŠENO

5. listopadu 2020 bylo naplánováno setkání ku příležitosti 30. výročí založení Střední zdravotnické školy v Berouně.

Vzhledem k mimořádným opatřením a prodloužení nouzového stavu je plánovaná slavnostní akce bohužel ZRUŠENA.

Děkujeme všem za zájem, který jste mnozí projevili o toto vzpomínkové setkání.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Leona Machková, ředitelka

 

 


OBNOVENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY V NEMOCNICI – 3. ROČNÍK

Informace pro 3. ročník – třídy ZA 3A, ZA 3B

od 2. listopadu bude obnovena praktická výuka, která bude probíhat v nemocnici.

Jedná se o POVINNOU VÝUKU. Další brigádnické aktivity a pomoc v nemocnicích je nutné směřovat na víkendy (osobní volno).

Upřesnění místa zdravotnického zařízení, dne a skupiny žáků, která na odbornou praxi nastoupí, bude zveřejněna na Bakalářích v suplování a ve zprávách.

Je nutné sledovat aktuální informace a změny v rozvrhu.


Poděkování všem, kteří pomáhají

Děkujeme studentům 4. ročníku, kteří se snaží pomáhat a zapojují se v této nelehké době v nemocnicích a domovech seniorů. Překonávají strach o své zdraví či zdraví svých blízkých z možné nákazy a přitom musí zvládat i distanční výuku.
Jsou příkladným vzorem i pro studenty 3. ročníku, kteří s realitou zdravotnických a sociálních zařízení zatím nemají žádné zkušenosti, nicméně někteří se též obdivuhodně zapojují.
Poděkování si zaslouží i odborné učitelky, které se bez váhání starají o covidové pacienty, či pracují na odběrových místech a přitom též musí zvládat přípravu distanční výuku a online vyučování.

Děkuji též všeobecným učitelům i studentům nižších ročníků za úsilí a snahu o kvalitní distanční vzdělávání a optimismus, který vnáší do výuky.

Věřím, že se podaří obnovit praktické vyučování v rozvrhovém režimu a vzdělávání i když distanční bude mít pevnější řád a průběh.

Též věřím, že získané zkušenosti budou přínosem pro další pracovní uplatnění.

Vybrali jste si velmi důležité, nepostradatelné a úctyhodné povolání, jsme na Vás hrdí.

Přeji všem pevné zdraví

ředitelka školy