STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM

Vážené studentky, vážení studenti,

řada z Vás již velmi dlouhou dobu dobrovolně pomáhá v nemocnicích, v sociálních zařízeních.

Je to cenná zkušenost a zároveň vyčerpávající, zodpovědná a náročná práce. Budete dobře připraveni na své povolání praktické sestry.

„Vše, co vysíláme do životů druhých, se nám vrací zpět do toho našeho…..“

Chtěli bychom Vám velmi poděkovat, vyjádřit podporu, dodat sílu a energii.

Jsme na Vás pyšní

Leona Machková, ředitelka školy


Aktuální informace k přijímacímu řízení

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Počet přihlášených uchazečů pro obor vzdělání Praktická sestra, Zdravotnické lyceum je vyšší, než maximální počty žáků přijímaných do prvních ročníků. 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se  konat BUDOU.

Změny – Termíny konání přijímacích zkoušek – 3. a 4. května 2021

Pozvánka a časový harmonogram budou zaslány poštou, stejně i kód, pod kterým je uchazeč registrován.

Pokud dojde ke změně z důvodů epidemiologické situace, informace zveřejníme na webových stránkách školy.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Leona Machková, ředitelka školy


Pracovní povinnost žáků a studentů SZŠ – nouzový stav

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 2021 č. 248 ZDE

Bližší informace jsou zveřejněny na Bakalářích


Přijímací řízení pro školní rok 2021-22

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-22
 • Kritéria PZ
  Datum publikace: 4. 2. 2021
  Autor: Machková
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace pro uchazeče a kritéria přijímacího řízení

Přihlášku ke studiu odevzdejte nejpozději do 1. března 2021.

Přihlášku lze odevzdat:

1/ osobně ve škole v úředních hodinách pondělí – čtvrtek  7 – 15, pátek 7-13 – v týdnu jarních prázdnin(15. – 19.2.) jsou úřední hodiny od 7 – 13 hodin nebo individuálně po předchozí domluvě na sekretariat@szsberoun.cz, nebo telefon  +420 311 623 527

2/ datovou schránkou: vj3x8r5

3/ poštou (rozhodující je datum poštovního razítka)

Více ZDE


Od 25.11. návrat prezenční výuky pro maturitní ročníky a obnovení praktického vyučování (nižších ročníků) ve škole

Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka čtvrtých ročníků SŠ.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření. 

Změny se týkají denního i kombinovaného studia. Je nutné sledovat změny v rozvrhu

 • u ostatních ročníků (všechny ročníky mimo končících ročníků) bude probíhat prezenčně (ve škole) pouze praktická výuka (cvičení). Ostatní předměty budou nadále probíhat distanční formou.

MŠMT – Informace k provozu škol od 25.11. a 30.11. 2020 ZDE

MZČR – Opatření PES pro oblast školství ZDE