STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Erasmus+ KA101 (2019-2022)

Název projektu:

CLIL not only for Nurses

Cíle projektu: 

  • Implementace metody CLIL do matematiky, chemie, biologie a somatologie
  • Zvýšení efektivity výuky cizích jazyků (angličtiny)
  • Zlepšení jazykových a didaktických kompetencí managementu školy
  • Inovace učebních osnov a výukových materiálů
  • Zvětšení internacionalizace a zlepšení klimatu školy

Popis projektu:

V rámci projektu proběhlo 12 zahraničních mobilit ve Velké Británii, na Maltě a v Irsku. Během nich 7 učitelů Střední zdravotnické školy Beroun absolvovalo nejen jazykové kurzy, ale také se blíže seznámilo s metodikou CLIL a dalšími nejnovějšími postupy v oblasti výuky cizích jazyků, zejména ICT nástroji.

Výsledky projektu:

Získané znalosti účastníci mobilit využili při tvorbě výukových materiálů a sdíleli je s odbornou veřejností v rámci seminářů pořádaných školou.

Pracovní listy:

Angličtina

Biologie

Chemie

Matematika

Ošetřovatelství v angličtině

Somatologie

Zeměpis

Semináře:

English Methodology

ICT

Popis projektu – Prezentace DZS

Více informací v angličtině:

Project website in English